انتخابات سومین دوره هیات مدیره انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

اسامی داوطلبین (لطفا حداکثر به 5 نفر رای دهید)

  • نفر1 (23%, 3 Votes)
  • نفر3 (15%, 2 Votes)
  • نفر2 (15%, 2 Votes)
  • نفر4 (15%, 2 Votes)
  • نفر5 (15%, 2 Votes)
  • نفر7 (8%, 1 Votes)
  • نفر8 (8%, 1 Votes)
  • نفر6 (0%, 0 Votes)
  • نفر9 (0%, 0 Votes)

Total Voters: 3

Loading ... Loading ...